IMG-20190508-WA0011.jpg

Milla Suvikannel

* Sosiaalipsykologi (e. organisaatiopsykologia) * Kauppatieteiden jatko-opinnot (markkinointi ja kv-liiketoiminta) * Aikuispedagogi * Rekisteröity Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen terapeutti* Palvelumuotoilu ja etnografia työskentelytapana*

Aloitin 15v sitten työurani tilanteesta, jossa vakaa vanha puhelinyhtiö laajentui yritysostojen myötä ICT-yritykseksi. Kaste, jonka sain kaikkien irtisanomisneuvottelujen, uusien rekrytointien, yhteisen kulttuurin ja hr-prosessien luomisen, ja oman tiimin vetämisen myötä, oli sellainen että kerralla tuli selväksi yksilön käytös kriisitilanteessa, pelien pelaaminen tiimitasolla ja ison laivan kääntämisen hitaus organisaatiotasolla. 

Selkärankaani on piirtynyt toimintamalli tarttua yksilötasolla ymmärryksen luomistapaan, ohjata tiimitoiminta kohti yhdessä oivallettuja tavoitteita, eikä ikinä antaa toisten yksiköiden haasteiden vaikuttaa omaan kehittymiseen. Jonkun on aloitettava muutos, jonkun on näytettävä ja uskottava ensin -ja kyllä, prosessithan tämän määrittelisivät, mutta jos ihmiset eivät toimi, prosessi eivät toimi, ja jos tunnelma ei ole hyvä, järkikin hyytyy. 

Olen onnistuneesti sitonut hyvinvoinnin kehittämisen tuote- ja palvelukehitykseen useammilla toimialoilla, hahmottanut askel askeleelta koneteollisuuden yrityksen asiakkaan arkipäivää, kun halutaan kehittyä palveluliiketoiminnassa, ja saanut asiakkaat tarinan kirjoittamisen avulla kertomaan miksi he eivät tule uudelleen paikkaan, jota he kuitenkin korkealle arvostavat. 

Jokaisen on keksittävä oma tapansa työskennellä, koska vain niin työ tukee hyvinvointia.

Autan Sinua tunnistamaan ja määrittelemään nykytilaa, visioita ja arvostuksia, mutta myös esteitä ja jumeja jotka estävät ajatusten toteutumista. Minun valintani on arvostaa Sinun toimintatapaasi ja sitoa oma toimintani sinun rytmiisi käsitellä asioita. Valitsen myös olevani lempeästi utelias auttaakseni sinua arvioimaan toimintatapojesi toimivuutta nykyisissä ja tulevissa tilanteissa. Minua ei pelota nostaa kissaa pöydälle.  

Jokainen tapaaminen on erilainen


Ja tulemme niihin vaihtuvista tilanteista. Haluan auttaa sinua oivaltamaan, kuinka paljon tehokkaampaa työskentely on kun alussa annamme aikaa tilanteeseen asettumiselle. En toivo puhetta puheen vuoksi, vaan siksi, että puhe on meidän tapamme luoda todellisuutta, puheen avulla testaamme miltä asiat kuulostavat ja pystymme todellisemmin arvioimaan haluammeko jatkaa puheen tasolta käytäntöön.  

Et saa vakavia tuloksia olemalla vakava

Ymmärrämme niin paljon enemmän kun opimme kuuntelemaan kehoa, mieltä ja tunnetta yhdessä. Toimintaamme tulee selkeys, vahvuus ja ilo. Ilman keveyttä ja leikkisyyttä ei luoda uudenlaisia vakavasti otettavia profiileja uusista asiakkaista, kontaktipisteistä ja liiketoiminnan skenaarioista.

Ilon avulla rentoutamme hermostomme ja se johtaa aivojen toimimiseen paremmin.  Puhumme paljon innovaatioista ja jatkuvasta kehittymisestä, mutta unohdamme henkilökohtaisen uudistumisen tarpeen edellytyksen yrityksen uudistumiselle. Puhummepa tuotteesta, palvelusta, tai yksilöstä, muutos ja uudistuminen on elämisen ehto. Mikä jumittaa meitä, on tiedostamaton pelko, tai tiedostettu halu käyttää valtaa. Muutosvastarinta voi olla ainoa tapa, jolla työtekijä voi kommunikoida takaisin tilanteessa, jossa vallankäyttö on ainoa kommunikointimuoto.

Sytytän lamppusi

Olen ”out of the box” –ajattelija ja se auttaa minua luomaan merkityksellisiä kysymyksiä ihmisille, jotka ovat valinneet haluavansa uudistaa olemistaan maailmassa.  En oivaltaisi niin helposti ja nopeasti asioita, jos en käyttäisi ajatteluani monipuolisesti. Kiinalaisen lääketieteen opiskelu ja terapeuttina toimiminen ruokkivat jatkuvasti ymmärrystäni ihmisestä, suhteista ja universumin laista. Kotioloissa olen kolmen vahvatahtoisen lapsen äiti, ja he jos ketkä ovat opettaneet kuinka suora vallankäyttöyritys jää aina yritykseksi, ja kuinka yhteisen ymmärryksen luomiseen käytetty aika maksaa itsensä aina takaisin.