top of page
Search
  • Writer's pictureMilla Suvikannel

Mitä osaamisen tunnistaminen ja johtaminen tänä päivänä on?

Updated: Oct 7, 2022

Joka kerta kun annamme jollekin asialle muodon, termin, määrittelemme sen, luomme sen staattiseen tilaan. Määrittely on sen hetken ymmärrys asiasta, joka voi olla vanha tai toimimaton seuraavassa hetkessä. Osaaminen kehittyy silloin, kun opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön, tai sen myötä keksitään vielä parempi sovellus. Tai kun yrityksen, erehdyksen ja onnistumisen eli kokemuksen myötä oppii käsillä olevasta asiasta, ja keksii aina uusia ratkaisuja. Sovellettavia ideoita voi saada työyhteisöltä, asiakkailta, omasta verkostosta jne.


Onko osaamisen johtaminen kuitenkin ajattelukyvyn ja soveltamisrohkeuden johtamista?


Ajattelu ja kokeilu ovat dynaamista, uudistuvaa, uudistavaa ja ketterää toimintaa. Jotta osaat ajatella monipuolisesti, tarvitset joko omaa useanlaista osaamista, tai hyvät keskustelutaidot kerätä osaamista toisilta. Yhden ihmisen ajattelulla päästään tiettyyn pisteeseen, mutta ajattelua jakamalla, yhdessä ideoita soveltamalla päästään parempiin ratkaisuihin.


Osaamisen tunnistaminen ja johtaminen saavat uudet kasvot ja tunnelman, kun se käsitetään yhdessä ajatteluksi ja ajattelun monipuolistamiseksi.
Osaaminen on liiketoiminnan näkökulmasta arvokasta vain silloin, kun se hyödyttää asiakasta ja asiakas haluaa ostaa osaamisen tuotteen tai palvelun muodossa. Monipuolinen, ja joskus osin tiedostamatonkin osaaminen tulee työntekijällä käyttöön silloin, kun hän joutuu keksimään ratkaisuja asiakkaan ongelmaan. Tällöin osaamisen tunnistaminen on luonnollinen, hetkessä elävä prosessi.


Työntekijä käyttää osaamistaan, joka on kertynyt nykyisestä ja aikaisemmasta työkokemuksesta, ja työn ulkopuolisista kokemuksista, harrastuksista. Silloin kun asiakkaalla ei varsinaisesti ole vielä ongelmaa ratkaistavaksi, on työntekijän osaamisen osoitus se, kuinka hyvin hän tekee kysymyksiä ja kyseenalaistaa lempeästi asiakkaan toimintaa, jotta ratkaisemista vaille oleva ongelma syntyy.


Osaamisen tunnistaminen itseisarvona on raskas, pitkä ja vaikea prosessi. Lisäksi, uskallanko sanoa, omituinenkin.


Entä jos näkökulma siirretään asiakkaaseen ja aiemmin mainittuihin ongelmanratkaisutaitoihin?


Asiakaskokemuksen ymmärrys johtavat parempaan tarveymmärrykseen ja houkuttelee luontaisesti pohtimaan ”mitä muuta” ja ”miten paremmin”. Asiakkailta voi kysyä kysymyksiä, tietoa voi kerätä verkostosta, ääneen pohdinta luo toisille alustaa jatkaa pohdintaa, ja jalostaa ajatuksia eteenpäin.. Siksi minusta osaaminen kehittäminen voisi mieluummin olla yhteistyön ja yhdessä ajattelun kehittämistä.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page