top of page
Search
  • Writer's pictureMilla Suvikannel

Unelmointi avaa mahdollisuudet ja oppimiskyvykkyyden

Koska emme voi paeta fysiologista säätelyä jota kehossamme tapahtuu eri tilanteiden myötä automaattisesti, on hyvä oppia toimimaan sen kanssa siten, että tietoisesti tuemme kehoamme toimimaan tarkoituksenmukaisesti.


Kun teemme päätöksiä tai puhumme haasteista ja ongelmistamme, aktivoimme hermostomme sympaattista osaa, mikä tarkoittaa, että olemme "taistele tai pakene"-tilassa, jolloin elintoimintomme muuttuvat sen mukaisesti. Elimistö valmistautuu suoritukseen hidastaen ruuansulatuksen, nopeuttaen sydämen sykettä, että kaikki lihaksemme saavat verta ja happea sekä tehden hengityksemme pinnalliseksi. Koska vain toinen, sympaattinen tai parasympaattinen, voi olla kerrallaan aktiivisena, sympaattisen aktivoituessa suljemme parasympaattisen puolen. Parasympaattinen on levon ja palautumisen tila, ja samalla tila jolloin on mahdollista avautua uusille ideoille, ihmisille ja tunteille, oppimiselle.


Yritysmaailmassa suositut tarkat mittarit palvelevat selkeää viestintää ja potentiaalia saavuttaa enemmän - sitähän saat mitä mittaat. Tarkat tavoitteet aktivoivat sympaattisen hermoston ja sulkevat ihmisen vapaan ajattelukyvyn, ne pakottavat ajattelemaan tarkasti, ja yleensä silloin myös virheet lisääntyvät. Yritämme tehdä oikein, mutta nykyajan elämä vaatii soveltamista, ja soveltaminen vaatii vapaata ajattelua.


Mitä pitäisi sitten tehdä? Miten pitää yllä parasympaattista hermostoa hektisessä arjessamme? Hengitys ja sen säätely on avaintekijä rentoutuneen tilan saavuttamiseksi. Hengityksen rytmiä voimme tietoisesti säädellä ja harjoitella syvähengittämistä. Voimme luoda itsellemme rutiineja muistuttaa rauhallisesta hengittämisestä. Voimme tehdä rentoudesta arvomme ja päätavoitteemme arjen toiminnassa. Voimme harjoitella pitämään yllä kontaktia itseemme.
24 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page